Αίτηση συμμετοχής ωφελουμένων

Υποβάλετε την αίτηση συμμετοχής και τα δικαιολογητικά σας στο πρόγραμμα ακολουθώντας τις οδηγίες συμπλήρωσης

Yποβληθείσες Αιτήσεις

Αναζήτηση υποβληθείσας αίτησης για ανάρτηση/διόρθωση δικαιολογητικών ή έλεγχο αποτελέσματος

Πρόσκληση Ωφελουμένων

Δείτε το πλήρες κείμενο της πρόσκλησης

Ανακοινώσεις

 27 Sep 2023 Ανακοίνωση περί Συγκρότησης Οριστικού Πίνακα 6ου Κύκλου Επιτυχόντων Επιλαχόντων και Απορριφθέντων Υποψηφίων Ωφελουμένων, στο πλαίσιο της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για συμμετοχή στην Πράξη με MIS 5047757
 21 Sep 2023 Ανακοίνωση περί Συγκρότησης Προσωρινού Πίνακα 6ου Κύκλου Επιτυχόντων Επιλαχόντων και Απορριφθέντων Υποψηφίων Ωφελουμένων, στο πλαίσιο της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για συμμετοχή στην Πράξη με MIS 5047757
 07 Sep 2023 Ανακοίνωση περί Συγκρότησης Οριστικού Πίνακα 5ου Κύκλου Επιτυχόντων και Απορριφθέντων Υποψήφιων Ωφελουμένων, στο πλαίσιο της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για συμμετοχή στην Πράξη με MIS 5047757
 01 Sep 2023 Ανακοίνωση περί Συγκρότησης Προσωρινού Πίνακα 5ου Κύκλου Επιτυχόντων και Απορριφθέντων Υποψήφιων Ωφελουμένων, στο πλαίσιο της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για συμμετοχή στην Πράξη με MIS 5047757
 03 May 2023 Ανακοίνωση περί Συγκρότησης Προσωρινού Πίνακα 4ου Κύκλου Επιτυχόντων και Απορριφθέντων Υποψηφίων Ωφελουμένων, στο πλαίσιο της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για συμμετοχή στην Πράξη με MIS 5047757
 27 Mar 2023 Ανακοίνωση περί Συγκρότησης Οριστικού Πίνακα Επιτυχόντων και Απορριφθέντων Υποψήφιων Ωφελουμένων Γ' κύκλου για συμμετοχή στην Πράξη με MIS 5047757
 21 Mar 2023 Ανακοίνωση περί Συγκρότησης Προσωρινού Πίνακα 3ου Κύκλου Επιτυχόντων και Απορριφθέντων Υποψήφιων Ωφελουμένων (κατά φθίνουσα σειρά), στο πλαίσιο της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για συμμετοχή στην Πράξη με MIS 5047757
 08 Mar 2023 Ανακοίνωση περί Συγκρότησης Οριστικού Πίνακα Επιτυχόντων και Απορριφθέντων Υποψήφιων Ωφελουμένων Β' κύκλου για συμμετοχή στην Πράξη με MIS 5047757
 02 Mar 2023 Ανακοίνωση περί Συγκρότησης Προσωρινού Πίνακα Επιτυχόντων και Απορριφθέντων Υποψήφιων Ωφελουμένων Β' κύκλου για συμμετοχή στην Πράξη με MIS 5047757
 27 Jan 2023 Ανακοίνωση περί Συγκρότησης Οριστικού Πίνακα Επιτυχόντων και Απορριφθέντων Υποψήφιων Ωφελουμένων Α' κύκλου για συμμετοχή στην Πράξη «Συμβουλευτική, Κατάρτιση και Πιστοποίηση εργαζομένων όλων των παραγωγικών κλάδων της οικονομίας για τη συμμετοχή του
 20 Jan 2023 Ανακοίνωση περί Συγκρότησης Προσωρινού Πίνακα Επιτυχόντων και Απορριφθέντων Υποψήφιων Ωφελουμένων Α' κύκλου για συμμετοχή στην Πράξη με MIS 5047757
 28 Nov 2022 Εναρξη Υποβολής Αιτήσεων
Footer Image